vrijdag 27 oktober 2017

Herfstvakantie

De tijd vliegt, want daar is al de eerste vakantie!
Ondertussen hebben we alle leerstof van het derde leerjaar grondig herhaald en zijn we volop bezig met het rekenen tot 10 000.
In de taallessen leerden we onder andere over de infinitief, stam, persoonsvorm en het onderwerp. Mozes kwam ons vergezellen in de godsdienstlessen.
Dankzij de werolessen werden we experts in het werken met tandwielen, het herkennen van mossen en varens, de provincie,...
Maar nu mogen we genieten van een weekje vakantie.
Wie toch wil oefenen, kan altijd op Bingel. Daar vind je alle woordpakketten, oefeningen voor taal en wiskunde en zelfs het verhaal van Mozes.
De kinderen kregen hun A boek van wiskunde mee, zodat je eens kan zien wat wij in klas deden en wie wil, mag gerust de niet gemaakte oefeningen maken (digitale klokken is voor later op het jaar).
Vergeet je ook niet te lezen voor je boekpromotie?
Het bundeltje van taalsystematiek krijg je ook al mee, wie wil kan al wat beginnen aan de oefeningen van thema 3 (want op donderdag na de vakantie krijg je daarover een toets).
Taak voor de ouders:
Graag de toetsenmap, dicteeschrift en het rapport ondertekenen.
In het werkboek van  wero zou op blz.10 de familiestamboom vervolledigd mogen worden en op blz.11 de steekkaart van een grootouder.
Geniet van jullie vakantie. Na de vakantie is er op vrijdag 10 november geen school.